Yeni Yol Arkadaşınız Yönetilen Hizmetler Sağlayıcınızı Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 5 Önemli Nokta

Ekleme Tarihi: 26.05.2021 | Yazar: Eclit

Sürekli yenilenen teknoloji ve son hızda yol alan dijital dönüşüm, iş yapış şekillerimizi de etkiliyor. Teknolojik değişimlere ve dijital dönüşüme ayak uydurmak için bilgi teknolojileri yönetiminde son derece çevik ve dinamik olmak gerekiyor.

IDC’nin araştırmalarına göre, 2022’ye kadar tüm küresel GSYİH’nin (gayrisafi yurt içi hasıla) %46’sı dijital dönüşümü başarı ile hayata geçiren kurumların ürün ve hizmetlerinden oluşacak.

Yaşanan global pandemi dönemiyle birlikte ivme kazanan dijital dönüşüm karşısında hemen hemen her sektörde şirketler temel bir zorlukla karşı karşıya bulunuyor. Müşteri ve çalışan deneyimini iyileştirmek için teknolojinin iş operasyonlarına ve karar alma süreçlerine sorunsuz dahil edilmesi gerekiyor. Bu yeni rekabet çağında, hız, çeviklik ve ölçeklendirme sağlamak için karmaşık BT ortamlarından yararlanma yeteneği kritik bir başarı faktörü olarak öne çıkıyor.

Bu hızlı gelişmeye ayak uydurmak için işletmeler genellikle farklı firmaların ürün ve çözümlerinden kullanıyor ve karmaşık BT altyapısı ve süreçlerini yönetme zorluğu yaşıyor. Bunun sonucunda, şirketlerin tüm BT varlıklarını ve süreçlerini kendi kaynaklarıyla yönetmesi oldukça maliyetli ve zaman alıcı olabiliyor.

Yönetilen bir BT hizmet yaklaşımı, diğer çözümlerle kıyaslandığında tüm kuruluşlara maliyet avantajlarıyla fayda yaratıyor. Çünkü Yönetilen BT hizmetleri, felaket kurtarma ve iş sürekliliği, yedekleme, sistem yönetimi ve depolama hizmetleri gibi giderlerde akıllı satın alma kararları almaya yardımcı olarak maliyet tasarrufu sağlıyor.

Yol arkadaşı olarak bir Yönetilen Hizmetler Sağlayıcı seçmeden önce, işletmelerin başlangıçta olgunluk analizi ve toplam BT maliyetinin analizini yapması yerinde olur. Bunun yanında seçim yaparken dikkate alınacak tek faktör maliyet olmamalıdır. Sağlayıcı, hayati öneme sahip bazı gereksinimleri karşılayabilmelidir. BT verimliliğini ve üretkenliği artırabilmeli, kesinti süresini de en aza indirebilmelidir. Ayrıca, yetkin insan kaynağına uygun maliyetlerle erişim sağlayabilmeli ve esnek hareket edebilmelidir.

Peki, Yönetilen Hizmetler Sağlayıcınızı seçerken özellikle hangi noktaları dikkate almalısınız? İşletmelerin Yönetilen BT Hizmetleri seçmelerine yardımcı olmak için 5 adet olmazsa olmaz temel özelliği belirledik.

1. Uluslararası Standartlarda Hizmet

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi gibi standartları benimsemiş global standartlara uygun hizmet veren bir BT işletim modeline sahip olan Yönetilen Hizmetler Sağlayıcısı, hem maliyet hem fayda açısından etkili bir hizmet verecektir.

Yukarıdaki niteliklere sahip bir hizmet sağlayıcı, BT kaynaklarınızı yönetirken sektörün iyi uygulamalarından da yararlanacaktır. Özellikle BT hizmeti yönetimine ilişkin ITIL (IT Infrastructure Library – BT Altyapısı Kitaplığı) yaklaşımına uyum sağlaması önemlidir. Çünkü ITIL en iyi uygulamaları; sorun, olay, durum, değişiklik, yapılandırma, envanter, kapasite ve performans yönetiminin yanı sıra raporlamayı da kapsar.

Ayrıca, aylık SLA raporlamaları yaparak, şirketinizdeki BT departmanları için düzenli bilgi akışı sağlayacaktır. Böylelikle gerekli aksiyonlar zamanında alınabilir. Siz de etkin bir BT yönetimi için gerekli tüm standart ve raporlamaları, kendi iş odağınızı kaybetmeden sağlayıcıdan tedarik etmiş olursunuz. Hem de tüm bu hayati öneme sahip şartları yerine getirmiş olur, iç rahatlığıyla kendi iş süreçlerinize odaklanabilirsiniz.

2. Proaktif Yaklaşım

İyi bir Yönetilen Hizmetler Sağlayıcısı, BT sorunları için hızla ve etkili çözümler sağlayabileceği gibi, proaktif yaklaşımlarla sorunları çıkmadan da önleyecektir.

Doğru kurgulanmış bir yönetilen BT hizmeti modeli sunan sağlayıcılar, şirketlere verimliliğini azaltan, zaman ve para kaybına neden olan teknik sorunları önleme konusunda uygulamalı bir yaklaşım sunar. Böylelikle sorunların önüne geçilerek mümkün olan en güvenli ve verimli izleme ve işletim modeli oluşturulur.

3. Geniş Çaplı Çözüm Portföyü

Değişik BT katmanlarındaki farklı bileşenlere ve firmanın ihtiyaçlarına esnek ve maliyet avantajlı hizmet portföy sağlayan bir sağlayıcı, pek çok konuda iyi bir iş ortağı olacaktır.

İşletmeler, geniş çapta çözüm portföyüne sahip bir Yönetilen BT Hizmet Sağlayıcısından, BT güvenliğinden, yedekleme ve kurtarmaya, felaket kurtarma ve iş sürekliliğinden ağ performansı ve uzaktan erişim desteğine kadar zengin bir yelpazede hizmet alabilirler.

Böylelikle, kritik altyapılar için hizmet sürelerini hızlandırır, daha verimli operasyonlarla BT maliyetlerini düşürür ve BT varlıkları için otomatik olarak en son yazılımlara ve yama güncellemelerine sahip olurlar. Kısacası ve en önemlisi, BT sistemleri kesintisiz ve verimli çalışır, hiçbir iş sürecinde aksama yaşanmaz.

4. Yüksek Veri Güvenliği

BT ortamınızda fayda ve maliyet açısından etkin bir yönetim sağlarken aynı zamanda siber tehditlere karşı sistemlerinizin korunaklı olması da hayati önem taşıyor. BT altyapılarını sarsan kötü amaçlı yazılımların sürekli tehdidine karşı şirketler de her an tetikte olarak sistemlerini korumak ve güncellemek durumundalar.

Dijital güvenlik konusunda donanımlı ve etkili çözüm sunan bir Yönetilen Hizmet Sağlayıcı ile çalıştığınızda, şirketinize yönelik siber suçlara karşı da kaynaklarınızı koruma altına alırsınız.

Sizin için gerekli tedbirlerin alındığı bir yönetilen BT hizmet modeli sayesinde siber saldırılardan uzak kalırken, sorunsuz ve optimum hızda çalışan BT sistemlerinizle tüm iş süreçlerinizde süreklilik ve verimlilik sağlanır.

5. Marka Bağımsız Destek

Genellikle işletmelerin BT altyapıları, birbirinden farklı markaların donanım, yazılım ve çözümlerini içeren hybrid ortamlardır.

Bu sebeple hizmet sağlayıcının da çok sayıda farklı teknoloji, ürün ve bulutu kapsayan hybrid ortamlarda çalışma konusunda kanıtlanmış deneyime sahip olması beklenmelidir. Ayrıca, geleceğe dönük ürün gelişimi rotaları ile yükselen teknolojiler konusunda destek verebilmesi için diğer teknoloji firmalarıyla da iş birliği içinde olması gerekir.

Gerçek anlamda marka ve teknoloji bağımsız destek sunabilen bir hizmet sağlayıcı, işiniz için en uygun seçenekleri sunabilecek çok sayıda bulut modeli ile planlama yapmanıza, satın almanıza, yönetmenize ve işletmenize yardımcı olacaktır.

Sonuç: Doğru Seçimle Hızlı Dijital Dönüşüm ve Etkin BT Yönetimi

Çoğu kuruluş, dijital dönüşümlerini hızlandırmak için bulut, mobil ve analitik gibi teknolojilere yöneliyor. Ancak, sürecin planlama ve yönetimi sırasında yoğun bir çeşitlilik ve karmaşıklığa sahip bir hybrid BT ortamı yaratılıyor.

İşin içine, esnek olmayan BT sistemleri ve artan yönetim maliyetleri de girdiğinde süreçlerde tıkanma başlıyor. BT yatırımlarını böylesine karmaşık sonuca dönüştürmemek ya da bu hybrid ortamları iyi yönetmek için ne kadar erken uzman bir sağlayıcı ile yola çıkılırsa o kadar da dijital dönüşümde iyi yol alınıp fayda sağlanır.

Yönetilen BT Hizmetleri için yukarıda belirtilen özelliklere sahip bir iş ortağı seçtiğinizde, hem maliyet tasarrufu hem de size her açıdan rahatlık sağlayan bir BT yönetimine kavuşursunuz.

Üstelik şirket içi iş süreçleriniz de yoğunsa, Yönetilen Hizmet Sağlayıcınız sayesinde ciddi bir zaman kazancı da elde ederek, BT altyapınızın gerektiği gibi profesyonel şekilde yönetilmesini sağlarsınız. Böylelikle, BT alanındaki çalışanlarınız da şirketinize katma değer sağlayacak diğer işlere daha fazla odaklanabilirler.