Sorunsuz Bir Dijital Dönüşüm İçin, IT Yöneticilerinin Başvurduğu ‘’Yönetilen Hizmetler’’ Ne Gibi Faydalar Sağlar

Ekleme Tarihi: 11.03.2018 | Yazar: Eclit

Dünya gündeminin odak noktasında olan COVID-19 ile beraber değişim ve dönüşüm rüzgarı neredeyse tüm alışkanlıklarımızı da etkiledi. Tüketicilerin alışveriş refleksleri değişince işletmelerin sunduğu hizmetler de buna paralel olarak değişmeye ve gelişmeye başladı. Her şeyin dijitalleşmeye başladığı bir noktada olduğunun farkında olan işletmeler, dijital dönüşüm projelerini peyderpey gerçekleştirecekken pandemi ortamında bu süreci en hızlı ve en hatasız şekilde tamamlama zorunluluğu ile karşılaştılar.

IDC’nin yaptığı araştırmalara göre 2022’ye kadar, tüm küresel GSYİH’nin (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) %46’sı dijital dönüşüm projelerini başarıyla gerçekleştirip tamamlayan işletmelerin sağladığı ürün ve hizmetlerden oluşacak. İş dünyasının, stratejilerini belirlerken referans aldığı IDC araştırmalarının bu projeksiyonu, işletmelerin dijital dönüşümlerini gerçekleştirirken bir diğer motivasyon kaynağı oluyor.

Yönetilen hizmetler, hızlı ve hatasız bir dijital dönüşüm süreci için işletmelerin en çok başvurduğu çözümlerden biri olarak çıkıyor karşımıza. Yönetilen hizmetlerin işletmelere sunduğu faydalara detaylı olarak bakmak için bir önceki blog yazımıza linkten erişebilirsiniz.

Yönetilen hizmetlerin en önemli faydalarından biri de IT departmanı için sunduğu avantajlardır ve bu avantajlar göz ardı edilemeyecek kadar büyük önem taşıyor. Bu blog yazımızda sırasıyla Eclit Yönetilen Hizmetler çözümünden faydalanan işletmelerde, IT uzmanları ve yöneticilerinin kazanacağı avantajlara odaklanacağız:

1. Yönetilen Hizmetler ile Operasyonel Yüklerden Nasıl Kurtulursunuz?

IT yöneticileri ve uzmanları, çalıştıkları firmalarda en çok günlük operasyonel işlemler için zaman harcarlar. Mail sunucusu problemlerini, network sorunlarını, sistem donanımlarındaki arızaları gidermek için günün büyük bir vaktini ayırmak zorunda kalırlar. Oysaki firmaların, IT yöneticileri ve uzmanlarından bekledikleri, firmaya stratejik bir katkı sağlamalarıdır.

Eclit Yönetilen Hizmetler çözümünden faydalanan firmalardaki IT departmanları, günlük operasyonlarla ilgilenmek zorunda kalmazlar. Odaklanmak ve geliştirmek için sahip oldukları alanı ve zamanı, bir sonraki senenin altyapısını oluşturmaya, katma değer oluşturabilecek geliştirmeleri şirkete entegre etmeye ve şirketi bir adım ileri taşıyabilecek düzenlemeleri yapmak için bütçe planlamasına ayırabilirler.

2. Yönetilen Hizmetler, IT Ekibinin Gelişmesine Nasıl Katkı Sağlar?

IT departmanının uğraştığı günlük operasyonların yine zamanı verimsiz kullanmaya sebep olmasından dolayı IT yöneticileri, ekiplerine yeterli katkıyı sağlayamıyorlar. Günlük problemleri çözmeye çalışan ekip, aslında belli konularda uzmanlık geliştirmek ve şirkete önemli katkılar sağlamak için kendilerini geliştirecekleri alana ve zamana ihtiyaç duyuyor. Bu alan ve zamanı tanımak da ancak yönetilen hizmet çözümlerinden faydalanarak mümkün olabiliyor. Böylece IT yöneticileri, ekiplerinin gelişimini ve uzmanlıklarını ilerletmeyi sağlamak için gerekli yönlendirmeleri yapabiliyor ve ekip de bu anlamda rahat bir çalışma rutiniyle büyük katma değer oluşturabilecekleri işlere odaklanabiliyorlar.

Bahsettiğimiz tüm bu avantajlar, sonuç olarak işletmelere büyük katkılar sağlarken birim bazında baktığımızda IT departmanlarının görünürlüğünü ve güvenirliğini artırıyor.

3. Yönetilen Hizmetler ile Düzenli Raporlar Almak ve Test Yapmak Bir Rüya Olmaktan Çıkıyor mu?

Bir işletmenin görünmeyen iş yükünü yüklenen birimi IT departmanının işleyişiyle ilgili gelişmeleri, bilişim teknolojilerine uzak yöneticilerin takip etmesi biraz zorlayıcı bir durum olabiliyor. Bu yüzden IT departmanı yöneticilerinin üstlerine düzenli raporlar sunarak bu açığı kapatmak için projelerin hangi noktada olduğunu göstermeleri büyük önem taşıyor. Fakat yine günlük operasyonlarla ilgilenmek zorunda kaldıkları için bu raporlamaları düzenli bir şekilde almak pek mümkün olmayabiliyor. Benzer şekilde sistemlerin nasıl işlediğini, kullanım sırasında fark edilmeyen ama arka tarafta işleri aksatacak sorunları önceden tespit edebilmek için düzenli test yapmak büyük önem taşıyor. Yine acil sorunlarla ilgilenmek zorunda kalan IT departmanı proaktif aksiyonlar için zaman bulamadıklarından reaktif aksiyonlar almak durumunda kalıyor.

Eclit Yönetilen Hizmetler çözümünün sunduğu düzenli raporlamalar ve test yapma imkanı sayesinde IT birimi, yaptığı işleri ve yapacağı işleri takip ederek gelişmelerin, giderilen problemlerin ve yapılması gerekenlerin listesini yakından takip edebiliyor. Böylece IT departmanı günü kurtarmak için değil de kurumun geleceğini şekillendirmek için önemli aksiyonlar alabiliyorlar.

4. Yönetilen Hizmetler ile İnsan Kaynağını Etkili Kullanmak Nasıl Mümkün Olabilir?

Günlük operasyonel faaliyetlerin fazlalığı ve aniden ortaya çıkan durumlara hızlı sonuç bulma ihtiyacı ister istemez insan kaynağı ihtiyacını da artırıyor. Bir diğer konu ise sistemlerin olası bir kesinti durumunu önceden görmek için 7/24 izleme ihtiyacı da aynı şekilde insan kaynağı gerekliliğini doğuruyor. Fakat Eclit Yönetilen Hizmetler çözümünden faydalanan işletmeler operasyon süreçlerini devrettiği için iş gücünü kendi içinde en verimli şekilde kullanabilecekleri sisteme geçiş yaparak insan kaynağı maliyetinden de tasarruf sağlıyor.

Rekabet ortamında var olmak isteyen işletmeler için dijital dönüşüm artık erteleyebilecekleri bir gerçeklik değil. Fakat bu dönüşümü hatasız ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek isteyen işletmelerin, hizmet alacakları ekibin güçlü know-how’undan yararlanabileceklerinden emin olmaları gerekiyor. Bu yüzden daha az maliyetle daha fazlasına sahip olmak için Eclit Yönetilen Hizmetler çözümleriyle tanışmayı ertelemeyin

İşletmeniz bir adım ileri giderken, düşük operasyonel maliyet avantajıyla kâra geçme fırsatını bugün yakalayabilirsiniz.