Yönetilen Hizmetler ile Her Zaman Bir Adım Öndesiniz!

Ekleme Tarihi: 03.02.2021 | Yazar: Eclit

Yönetilen hizmetler, hızlanan dijitalleşme sürecine paralel olarak daha fazla rağbet görmeye başladı. Bunun sebeplerinin başında tüm dünyayı etkileyen pandeminin, platformları toplu bir dijital göçe mecbur bırakması geliyor.

Hâli hazırda reel dünyada köklenen reflekslerimizin değişimi ve iş süreçlerimizin dijitale taşınması radikal bir hızda gerçekleşti. Yaşama şeklimizi değiştiren bu dönemde yeni alışkanlıklar ortaya çıktı. Bunlardan en önemlileri çalışma biçimlerinin online platformlara kaymasıyla beraber alışveriş alışkanlığının da yine aynı şekilde internet sitelerine göre şekillenmesi oldu. Son kullanıcıya ulaşmak isteyen işletmeler, yıllar içinde tamamlamaları gereken dijital dönüşümü haftalar içinde gerçekleştirmek zorunda kaldılar. Durum böyle olunca sistemlerin altyapı yetersizlikleri, işletmelerin farkına vardığı bir gerçekliğe dönüştü. Rekabetçi bir piyasada varolmaya çalışan şirketler bu boşluğu kapatmak için yönetilen hizmetlerden faydalanmaya başladı. Bu noktada daha az maliyetle daha fazlasına sahip olmak isteyen müşterilerimiz için Eclit olarak kapsamlı hizmetlerimizle dijital dönüşümde işletmelerin ihtiyaç duyduğu çözümleri sunuyoruz.

1. Yönetilen Hizmetler Nedir? Kurumlara Ne Sağlar?

En genel haliyle yönetilen hizmetler; işletmenize özel stratejinin belirlendiği, işlevsel sorumluluklar ve sonuçlar konusunda net, kişi veya varlık aktarımına ihtiyaç duymayan, platform ile birlikte sürekli gelişim sağlayan ve yeni teknolojilere hızlı erişim imkanı sunan bir hizmettir.

  • Yönetilen hizmetleri tercih eden markalar sistem performansında artış,
  • Uygulama konsolidasyonu ve lisans maliyetlerinde azalma, IT yönetiminde
  • Verim artışı,
  • Çağrı yönetim süreçlerinde hızlanma,
  • Proaktif izleme ve yönetim maliyetlerinde azalma,
  • Erişebilirlik artışının %99.90’a kadar çıkması,
  • İç müşteri memnuniyetinde artış,
  • Güvenlik seviyesi yüksek bir altyapıya sahip olma ROI artışı,
  • Uluslararası standartlarda altyapıya sahip olma ve regülasyonlara uyumluluk gibi avantajlar elde edebilirler.

Yönetilen hizmetlerin en çok tercih edilen servislerinin başında Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği, Yedekleme, Network, Güvenlik, Altyapı ve İzleme çözümleri geliyor.

2. Yönetilen Hizmetler Çözümleri Neleri Kapsıyor?

Her işletmenin farklı çözümlere ihtiyaç duymasıyla beraber pek çok kurumda iş akışlarını etkileyebilecek benzer kritiklik seviyesine sahip uygulamalar ve potansiyel problemler mevcuttur. Kritik uygulamaların aksaması, bir problem yaşanması veya iş akışlarını bölecek durumların ortaya çıkması, işletmelerin en çok kaçındığı konuların başında geliyor.

Yukarıda bahsettiğimiz ve işletmelerin iş sürekliliğini sağlayan çözümlerin faydalarına bir bakalım.

3. Doğru Bir Yönetilen Hizmet Sağlayıcısı Size Ne Gibi Faydalar Sunar?

3.1.İzleme ve Anlık Bilgilendirme

Temelde sistemlerin 7/24 izlenmesi ve acil bir duruma göre bildirimlerin ilgili kişilere gönderilmesi, bir işletmenin IT birimi için ciddi bir avantaj sağlıyor. Çünkü çalışma saatleri 7/24 olmayan bir işletme için gece vakti oluşan bir aksiliğin bir sonraki günün mesai saatinde kurumun karşısına çıkma ihtimali doğuyor. Yönetilen hizmetlerin sağladığı izleme ve anlık bilgilendirme sayesinde ilgili kişilere gönderilen bildirimlerle sorun önceden tespit edilerek iletiliyor ve en kısa zamanda çözüm sağlanıyor. Aksi halde sorunla mesai saati başlangıcında yüzleşen işletme için sorun giderilene kadar zaman ve maliyet kaybı söz konusu oluyor. Bununla beraber taleplere yanıt verememek ve hataların olduğu bir sistem, işletme için bir itibar kaybına da sebep olabiliyor. Yönetilen hizmetler itibar kaybının önüne geçtiği gibi proaktif izleme ve yönetim maliyetlerinde de azalma sağlıyor.

3.2.Çeşitli Uzmanlık ve Yetkinliğe Sahip Bir Ekiple Çalışma

İşletmelerin IT birimleri genel olarak işletmenin sahip olduğu kaynakları yönetmekle sorumludur. Fakat hızla gelişen BT dünyasının en güncel gelişmelerini yakından takip ederek her konuda uzmanlık geliştirmeleri mevcut iş yükleriyle beraber pek mümkün değildir. Yönetilen hizmetler sayesinde güncellemelerin ve geliştirmelerin hızlı olduğu BT dünyasındaki son uygulamalarda, çözümlerde ya da niş alanlarda uzmanlığa sahip geniş bir ekiple varolan sorun hızla çözülebilir veya olası bir soruna dair sistemler için gerekli önlemler alınabilir. Böylece sistem performanlarında ve iç müşteri memnuniyetinde artış sağlanır.

3.3.Kesintisiz Altyapı Sayesinde Kesinti Maliyetini Önleme

7/24 izleme hizmetinde olduğu gibi oluşabilecek kesintileri fark edip önlem almak, problem çıktığında sorunu çözmek ve bu sayede mesai içerisinde uğraşmak zorunda kalmadan hizmetin aksamasının önüne geçerek kesinti maliyetini de engellemek mümkün. Perakende mağazacılık ya da servis sektöründe yer alan işletmeler için kesinti yaşanan her dakikanın maliyet kaybı olarak döneceğini düşünürsek meydana gelecek herhangi bir kesintinin ve çözümün uzun sürmesi, o kurumun yıllık hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek kadar ciddi maliyet kayıpları doğurabilir. Eclit’in yönetilen hizmetlerini tercih eden işletmeler için durum pek tabii ki farklı; her zaman bir adım önde olmak mümkün. Yönetilen hizmet bu noktada erişilebilirlik oranını da %99,90’a kadar artırmanızı mümkün kılar.

3.4.Donanımsal Kaynakların Etkin Kullanımı

Donanımsal kaynakların en etkin şekilde kullanılması, ancak alanında uzman kişilerin sağlayacağı faydalardan biridir. Bu noktada işletmelerin IT departmanlarında her alanda yeteri kadar uzman kişinin bulunmaması, donanımsal kaynakların verimli kullanılmasını engeller. Yönetilen hizmetlerden yararlanan işletmeler için bu durum tabii ki daha farklıdır; geniş bir uzman havuzundan hizmet alan bir işletme için donanımsal kaynakların etkin kullanımı maliyet avantajı sağlayabilir ve kaynakların amaçlarına en uygun şekilde kullanılmasını mümkün kılarak işletme için maksimum verim alınabilir.

3.5.Uygulama Geliştirme Odağının Artması

IT departmanlarında çalışan kişilerin, işletmenin günlük ve daha basit sorunlarıyla uğraşması bir iş yükü oluşturuyor. Durum böyle olunca IT çalışanları için yeterli zamanı ve alanı sağlamak da zorlaşıyor. Yönetilen hizmetlerden faydalanan bir işletmede IT departmanı daha esnek çalışabilme imkanı bulacağı için zamanı, o işletme için fark yaratabilecek uygulamalar geliştirmeye ayırma imkanına da sahip oluyorlar. İleriyi hedefleyen işletmeler adına ciddi anlamda fayda sağlayan bu avantaj, yönetilen hizmetlerin uzun vadede fazla verim alınabilecek çıktılarından biri olarak gösterilebilir. Böylece IT yönetiminde verim artışı sağlanır.

Yönetilen Hizmetler Her Zaman Bir Adım Önde Olmayı Mümkün Kılar

Her alanda dijital dönüşüm süreçleri devam ederken rekabetçi ortamda hata payı neredeyse yoktur. Böyle bir durumda işletmeler altyapılarını sağlamlaştırmaya çalışırken ayrıca vakit kaybı yaşamaları da işten değildir. Fakat Eclit’in yönetilen hizmet çözümlerinden faydalanan işletmeler, operasyonel süreçlerle uğraşmak yerine kurum içinde katma değer yaratacak konulara odaklanmak için alan ve vakit bulabilirler. Böylece daha az maliyetle daha fazlasına sahip olan bir işletme, kesintisiz iş süreçlerini deneyimlerken rakiplerinden her zaman bir adım önde olacaktır.

Siz de işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözümlere ulaşmak için, Eclit’in sunduğu hizmetleri sayfasından detaylı olarak inceleyebilir, daha az maliyetle daha fazlasına sahip olabilirsiniz.