Bilgi teknolojilerinde uzman insan kaynağı ihtiyacınıza çözüm: Yönetilen Hizmetler

Ekleme Tarihi: 22.12.2022 | Yazar: Eclit

Teknoloji, her geçen gün geliştiği kadar karmaşıklaşıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ), sürekli değişen dijital ortama uyumlanarak gelişimini sağlamak önemli bir süreç. Dijitalin sunduğu olanaklardan en iyi şekilde yararlanmak için her teknolojik konuda uzmanlaşmaya çalışmak ise zorlayıcı ve maliyetli. Dış kaynak olarak destek alabileceğiniz yönetilen hizmetler, bilişim alanında sunduğu servis çeşitliliği ve bu yapıyı yöneten alanının uzmanlarıyla özellikle KOBİ’lere önemli avantajlar sağlıyor.

Dış kaynak kullanımı nedir?

İşletmelerin, donanım, işletim, güvenlik, veri tabanı, yedekleme, bulut gibi IT ihtiyaçlarını işin uzmanı bir çözüm ortağından karşılanmasına dış kaynak kullanımı denir. Müşteri memnuniyetini sağlamak kadar büyümeyi de hedefleyen bir KOBİ’nin dijital dönüşümü kendi başına sağlamaya çalışması maliyetli olabilir. Öncelikle, işletmenin büyüklüğüne göre ekipman gereksinimleri farklılık gösterir. Ticaretin hacmiyle doğru orantılı olarak, bu yapıyı yönetecek IT uzman ihtiyacı da beraberinde artar. Teknoloji sürekli gelişirken, ekipmanların belirli aralıklarla yenilenmesi ya da kapasitelerinin artırılması da doğal bir süreç. Peki, bu kadar ilerleme oluyorken insan kaynağının gelişimi? Ekiplerin yetkinliğini sürdürebilmesi için eğitim programlarıyla desteklenmeleri gerekir. Kısacası, hem altyapının hem de IT ekiplerinin teknolojiyle uyumlanabilmesi için sürekli bir kaynağa ve uzmanlığa ihtiyaç doğar.

Dış kaynak kullanımının en önemli özelliği, uzmanlık

Bir işletme IT ihtiyaçlarını en etkin ve verimli biçimde dış kaynak kullanarak yönetilen hizmetlerden karşılayabilir. IT yatırımlarını en uygun maliyette ve işletmeye özel bir plan dahilinde yapılabilmesi uzmanlık gerektirir. Sistem altyapınızın kesintisiz ve güvenli şekilde işleyebilmesi ağ uzmanlarının, sisteminizin kale gibi korunması güvenlik ve risk uzmanlarının, iç ve dış haberleşmenizin kolaylıkla akışı işletim uzmanlarının, katma değerli projeler üretebilmeniz bulut uzmanlarının işi. Üstelik burada saydığımız görevlerin yanında daha pek çok karmaşık ama birbiriyle bağlantılı görev var. Yönetilen hizmetler, işletmenin dijital ve bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını ilgili IT uzmanlarının liderliğinde çözerek fark yaratır.

Dünyadaki en iyi uygulamaların takibi, uluslararası standartlara uyumluluk, iş sürekliliği ya da olağanüstü durum planı geliştirme gibi pek çok başlığı içeren bütünsel yönetim birden fazla alanda yetkinliği kapsar. Bilgi teknoloji sisteminize yönelik durum analizi istediğinizde, çıkan sonuçlara göre hangi alanlarda iyileştirmeler gerektiğini ağ, donanım ve sanallaştırma gibi farklı alanlarda deneyimi olan çözüm mühendisleri hazırlayabilir. Finans, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde mevzuata uyum zorunlu olduğundan sektöre özel uzmanlık da ayrı bir kapasite gerektirir.

Bilgi ve dijital teknolojilerin verimliliğini artıran yalın yönetim

Yönetilen hizmetlerin hem uygulama hem de planlamaya yönelik uzmanlığı bu noktada açığa çıkıyor. Disk alanı yetersiz uyarısı, lisans süresi dolduğu için virüs programının çalışmaması, giden e-postaların güvenlik ihlali sebebiyle sürekli çöp kutusuna düşmesi ufak detaylar gibi görünebilir ancak hepsi ticaretin itibarı için kritik önem taşır. Günlük işlerin güvenle ve kolaylıkla ilerlemesi, yönetilen hizmetlerin IT ekipleri sorumluluğunda titizlikle yürütülür.

Donanım ve yazılımların en etkin şekilde hizmet vermesini sağlamak için altyapı envanteri oluşturmak da önemlidir. Kullanılan teknoloji eskidiğinde verimlilik düşer ve güvenlik açıkları artar. Dış kaynak olarak destek alınan yönetilen hizmetler bilgi teknoloji ihtiyaçlarınızı doğru analizlerle tespit eder ve etkin planlama ile çözüm üretir. Orta ve uzun vadeli yol planı oluşturmak, işletim maliyetlerini düşürmek üzere bütçe ve planlama yapmak, iş sürekliliğini geliştirmek, olağanüstü durum yönetim planlarını iyileştirmek, değişen iş ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözüm üretmek bu uzmanlığın en önemli parçaları.

Eclit olarak regülasyonlarla uyumlu ve güvenli bir altyapı yönetimi için uzman insan kaynağımızla hizmet veriyoruz. Yönetilen hizmetlerle ilgili katma değerli çözümlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.